OPDIVO (NIVOLUMAB) OCH YERVOY (IPILIMUMAB)

Information för dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy

Opdivo är ett receptbelagt läkemedel för behandling av melanom, adjuvant behandling av melanom, icke-småcellig lungcancer, njurcellscancer, klassiskt Hodgkins lymfom, skivepitelial huvud-och halscancer, urotelcellscancer, och esofaguscancer.

Opdivo i kombination med Yervoy är receptbelagda läkemedel för behandling av melanom, njurcellscancer och lungsäckscancer.

Opdivo i kombination med Yervoy och kemoterapi är receptbelagda läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer.

På denna hemsida får du svar på frågor om din behandling, hur den fungerar och vad du bör vara uppmärksam på i samband med den.

Ta även noga del av informationen i produkternas bipackssedel här:

Opdivo | Yervoy

LÄS MER OM DIN BEHANDLING

EN FILM OM BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Till dig som ska få behandling med immunterapi

Här berättar sjuksköterskan Mia Delin för dig som ska få Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy om immunförsvaret och om hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

IMMUNSYSTEMET, CANCER OCH IMMUNTERAPI

Immunsystemet och immunterapi som behandling

Immunsystemet består av ett antal olika celler, inklusive T-celler som är en del av kroppens naturliga försvar. T-cellerna hittar och förstör celler som kroppen anser som främmande, såsom bakterier, virus och cancerceller.

LÄS MER

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Verkar Opdivo genom att blockera hämningen på vissa T-celler, så att immunförsvaret kan angripa cancern?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Rätt svar: JA! Opdivo är ett läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir mer aktivt och börjar attackera friska celler. Är det viktigt att du genast hör av dig till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Kan de allra flesta biverkningar relaterade till din behandling åtgärdas?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Kan du få en behandlingsdagbok av din behandlande läkare eller sjuksköterska?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Rätt svar: JA! Dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling.

TILLBAKA BÖRJA OM

Granskad / Ändrad: 2021-06-10

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760