TIPS INFÖR MÖTE MED VÅRDEN

I mötet med vården

Immunterapi - förbered dig inför besöket

Förbered dig inför besöket

Inför ett besök är det bra att du förbereder dig och tänker igenom vad du vill berätta och få svar på. Skriv gärna ner dina frågor så är det lättare att komma ihåg dem. Här följer förslag på punkter du kan skriva ner:

 • Frågor jag behöver få svar på, kan vara både medicinska eller praktiska frågor
 • Saker jag tycker att vårdpersonalen behöver veta om mig
 • Vilka blir mina kontaktpersoner och hur når jag dem?
Immunterapi - I mötet med vården

Se till att du förstår

När du är hos läkaren är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Det viktigaste kan du be att få nedskrivet.

Ibland kan det vara bra att ha med sig en anhörig som kan lyssna och kanske även skriva anteckningar.

På de flesta kliniker deltar kontaktsjuksköterska vid besöket för att kunna följa upp och bemöta frågor och funderingar. Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet. Berätta för din mottagning om att du behöver tolk.

Immunterapi -din vårdplan

Din vårdplan

Du har rätt att tycka till om din vård och vara med och bestämma när det är möjligt.

För att kunna vara delaktig behöver du vara informerad om ditt hälsotillstånd, vilka undersökningar, vård och behandling som finns samt fördelar och nackdelar med dessa. Du kan också få information om risker och biverkningar som finns med undersökningarna och behandlingarna.

Din läkare kommer berätta hur din vård kommer se ut, din så kallade vårdplan.

I din skriftliga vårdplan hittar du tex. information om kontaktuppgifter till din läkare och kontaktsjuksköterska samt andra viktiga personer, schema för din behandling, information om din rättigheter, svar på praktiska frågor och information om vad du som patient bör tänka på.

Behandlingsdagbok

Den här dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling. Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

Ta dig tid att fylla i dagboken och ta med den vid varje besök hos din behandlande läkare eller sjuksköterska.

Här kan du ladda ner den dagbok som passar din behandling.

Behandling med Opdivo Behandling med Opdivo i kombination med Yervoy

Vill du hellre ha ett elektroniskt hjälpmedel så läs mer här

PATIENTKORT

Kort att alltid bära med sig

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus. Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

LÄS MER   >

OPDIVO® är en immunterapi som används för att behandla vuxna med:

 • framskridet melanom (en typ av hudcancer)
 • melanom som fullständigt avlägsnats genom operation (behandling efter operation kallas adjuvant behandling)
 • framskriden icke-småcellig lungcancer (en typ av lungcancer)
 • framskriden njurcellscancer
 • Hodgkins lymfom
 • framskriden huvud- och halscancer
 • framskriden urotelcellscancer (urinblåse- och urinvägscancer)
 • framskriden esofaguscancer (matstrupscancer)

Den verksamma substansen i Opdivo heter nivolumab.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer.

Opdivo kan ges i kombination med Yervoy och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer.

Det är viktigt att du också läser bipacksedeln för Yervoy. Fråga din läkare om du har frågor om Yervoy.

Använd inte Opdivo om du är allergisk mot nivolumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Opdivo på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Opdivo är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 10 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 4 ml eller 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska á 24 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Opdivo, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 4


YERVOY® är en immunterapi som används för att behandla avancerat melanom, en typ av hudcancer, hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo® vid framskridet melanom eller framskriden njurcellscancer hos vuxna. Yervoy kan ges i kombination med Opdivo och kemoterapi vid framskriden icke-småcellig lungcancer hos vuxna. Det är viktigt att du även läser bipacksedeln för Opdivo. Fråga din läkare om du har frågor om Opdivo. Den verksamma substansen i Yervoy heter ipilimumab.

Använd inte Yervoy om du är allergisk mot ipilimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.

Du får inte behandla biverkningar som är relaterade till Yervoy på egen hand utan du måste alltid kontakta din läkare. Observera att biverkningar kan uppkomma när som helst under behandlingen och ibland veckor eller månader efter din sista dos.

Styrka och förpackning: Yervoy är ett koncentrat till infusionsvätska i styrkan 5 mg/ml. Förpackningsstorleken är antingen 1 injektionsflaska à 10 ml eller 1 injektionsflaska à 40 ml.

Ytterligare information: För fullständig information om Yervoy, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (den finns även på www.fass.se).

Bristol Myers Squibb Tel: 08-7047100 www.bms.com/se Version 2

Granskad / Ändrad: 2020-06-01

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760