BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Information för dig som behandlas med Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy

Här finner du information om hur behandlingen går till, både före och under behandlingen. Längre ner på sidan finner du en film om hur immunförsvaret och immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad som är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

Allt du behöver veta om immunterapi före initieringen av själva behandlingen.

Före behandlingen

Före behandlingen kommer din läkare att kontrollera din allmänna hälsa, och du kommer få lämna blodprover.

Din läkare kommer även gå igenom om:

  • du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
  • du har melanom i ögat
  • du tidigare har fått Yervoy och fick allvarliga biverkningar av detta läkemedel
  • din cancer har spridit sig till hjärnan
  • du tidigare har haft inflammation i lungorna
  • du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel

Tala om för din läkare om du är eller tror du är gravid, om du planerar att skaffa barn eller om du ammar. Det är viktigt att skydda sig mot graviditet under behandlingen och en tid efter behandlingen.

Immunterapi - Under behandlingen

Under behandlingen

Opdivo, eller Opdivo i kombination med Yervoy, kommer att ges till dig via en infusion (dropp) till blodet.

Dagen du får behandling kan det hända att du upplever allmän sjukdomskänsla. Din behandlande läkare och sjuksköterska kan i så fall informera dig om hur detta kan behandlas.

Din läkare kommer fortsätta ge dig din behandling så länge som du har nytta av det eller tills du inte längre tolererar den. Det är din läkare som utvärderar behandlingen, till exempel genom röntgen. Du kommer också få lämna blodprover under din behandling.

Får du Opdivo i kombination med Yervoy ges behandlingen i två faser. Under de första fyra behandlingarna ges Opdivo följt av Yervoy under samma dag. Kombinationsbehandlingen ges var tredje vecka. Mängden Opdivo och Yervoy beräknas utifrån din kroppsvikt. Tala om ifall du går upp eller ner i vikt. Därefter ges Opdivo ensamt varannan eller var fjärde vecka. Vilket som passar dig bäst bestämmer din läkare.

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir överaktivt och börjar attackera friska celler. Det är viktigt att du hör av dig tidigt till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar.

Detta kan du läsa mer om här.

EN FILM OM BEHANDLING MED OPDIVO ELLER OPDIVO I KOMBINATION MED YERVOY

Till dig som ska få behandling med immunterapi

Här berättar sjuksköterskan Mia Delin för dig som ska få Opdivo eller Opdivo i kombination med Yervoy om immunförsvaret och om hur immunterapi fungerar, vilka biverkningar immunterapi kan ge, hur behandlingen går till och vad det är viktigt för dig att vara uppmärksam på.

Till dig som ska få behandling med immunterapi - Biverkningar

PATIENTKORT

Kort att alltid bära med sig

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus. Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

LÄS MER   >

Granskad / Ändrad: 2021-06-10

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760