PATIENTKORT

Kort att alltid bära med sig

Din läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig ett patientkort. Det innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter din behandling. Det innehåller också information som all medicinsk personal behöver känna till om din behandling. Därför är det viktigt att du visar ditt patientkort för all sjukvårdspersonal som du är i kontakt med. Det gäller även vid dina besök på vårdcentral eller sjukhus. Om du inte har fått ett patientkort eller om du har förlorat det, fråga din behandlande läkare eller sjuksköterska om ett nytt. Du kan be att få ett kort på engelska om du ska ut och resa under behandlingen.

Här kan du ladda ner patientkortet på engelska.

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Verkar Opdivo genom att blockera hämningen på vissa T-celler, så att immunförsvaret kan angripa cancern?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 1 AV 4

Rätt svar: JA! Opdivo är ett läkemedel som stimulerar kroppens eget immunförsvar till att angripa cancercellerna.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Eftersom den här behandlingen fungerar genom att aktivera ditt immunsystem, kan den ge biverkningar som orsakas av att ditt immunsystem blir mer aktivt och börjar attackera friska celler. Är det viktigt att du genast hör av dig till din behandlande läkare eller sjuksköterska om du upplever symtom eller tecken på biverkningar?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 2 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Kan de allra flesta biverkningar relaterade till din behandling kan åtgärdas?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 3 AV 4

Rätt svar: JA! Om symtomen upptäcks tidigt kan de oftast behandlas och förhindra att biverkningen förvärras.

TILLBAKA NÄSTA

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Kan du få en behandlingsdagbok av din behandlande läkare eller sjuksköterska?

JA NEJ

Testa din kunskap

FRÅGA 4 AV 4

Rätt svar: JA! Dagboken är till för att göra det lättare för dig, din läkare och din sjuksköterska att tidigt upptäcka symtom på biverkningar som kan uppstå vid din behandling.

TILLBAKA BÖRJA OM

TIPS INFÖR MÖTE MED VÅRDEN

I mötet med vården

Tips inför möte med vården, hur du förbereder dig och vad du kan tänka på under ditt möte med vården.

LÄS MER   >

Granskad / Ändrad: 2021-06-10

Allmänna villkor / Integritetspolicy / Biverkningar / Användning av kakor / Kontakta oss

Du kan kontakta vår EU Data Protection Officer på mailadressen EUDPO@BMS.com för att utöva dina rättigheter knutna till integriteten av dina personuppgifter, liksom att ta upp problem eller frågor i relation till hanteringen av din personuppgifter av Bristol-Myers Squibb Company.

© 2020 Copyright Bristol-Myers Squibb AB | 1506SE2002760